LOGO

РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ
Skip Navigation Links
От 01.06.2023 г. доц. д-р Иванка Минчева Георгиева е избран(а) за Професор
От 26.05.2023 г. доц. д-р Марияна Иванова Николова е избран(а) за Професор
От 15.05.2023 г. доц. д-р Илиян Лалев Лалев е избран(а) за Професор
От 15.05.2023 г. доц. д-р Младен Иванов Младенов е избран(а) за Професор
От 12.05.2023 г. на Илиян Боянов Байчев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 12.05.2023 г. на Мартина Юлиянова Георгиева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 12.05.2023 г. доц. д-р Пенка Тодорова Кънева е избран(а) за Професор
От 11.05.2023 г. гл. ас. д-р Иван Кирилов Иванов е избран(а) за Доцент
От 09.05.2023 г. гл. ас. д-р Десислава Андреева Енева е избран(а) за Доцент
От 09.05.2023 г. гл.ас. д-р Деляна Христова Чуховска е избран(а) за Доцент
От 09.05.2023 г. доц. д-р Петя Йорданова Караиванова е избран(а) за Професор
От 09.05.2023 г. гл. ас. д-р Анастасия Венкова Тонкова е избран(а) за Доцент
От 09.05.2023 г. гл.ас. д-р Калояна Цветанова Крумова-Цончева е избран(а) за Доцент
От 09.05.2023 г. д-р Деница Иванчева Иванова-Александрова е избран(а) за Асистент
От 02.05.2023 г. Жасмина Мирославова Митева е избран(а) за Асистент
От 02.05.2023 г. Анна Минчева Ненова е избран(а) за Асистент
От 21.04.2023 г. на Галин Николаев Андонов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 21.04.2023 г. на Таня Христова Карагьозова-Кацанска е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 21.04.2023 г. на Стелияна Иванова Златева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 20.04.2023 г. на Марина Михайло Кузмановска е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 11.04.2023 г. на Яница Красимирова Фендулова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 07.04.2023 г. на Пантелей Михайлович Кондратюк е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 06.04.2023 г. на Весела Бисерова Николова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 06.04.2023 г. на Даниел Станиславов Терзиев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 05.04.2023 г. д-р Янка Атанасова Павлова е избран(а) за Главен асистент
От 04.04.2023 г. Явор Венчев Петков е избран(а) за Асистент
От 31.03.2023 г. на Иван Георгиев Първанов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 31.03.2023 г. на Илкер Аднанов Даналов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 20.03.2023 г. Деница Миткова Милушева е избран(а) за Асистент
От 17.03.2023 г. преп. д-р Стефан Димов Стефанов е избран(а) за Главен асистент
От 16.03.2023 г. на Марин Тодоров Вутов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 15.03.2023 г. ас. д-р Кристина Георгиева Тодорова е избран(а) за Главен асистент
От 10.03.2023 г. на Пламена Йорданова Кирова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 10.03.2023 г. на Христина Йорданова Христова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 09.03.2023 г. на Христо Велков Генчев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 09.03.2023 г. ас. д-р Васил Бранков Милев е избран(а) за Главен асистент
От 09.03.2023 г. д-р Паскал Николаев Пиперков е избран(а) за Главен асистент
От 07.03.2023 г. Кристина Емилова Евтимова е избран(а) за Асистент
От 28.02.2023 г. ас. д-р Анна Костадинова Целова е избран(а) за Главен асистент
От 28.02.2023 г. ас. д-р Борислава Илиева Иванова е избран(а) за Главен асистент
От 28.02.2023 г. ас. д-р Галина Иванова Николова е избран(а) за Главен асистент
От 28.02.2023 г. ас. д-р Христина Руменова Фидосиева е избран(а) за Главен асистент
От 28.02.2023 г. д-р Стефан Маринов Печикамъков е избран(а) за Главен асистент
От 23.02.2023 г. на Диана Мирославова Николова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 22.02.2023 г. на Анелия Григорова Козлева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 16.02.2023 г. на Николай Пламенов Николов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 16.02.2023 г. на Марита Ангелова Минкова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 14.02.2023 г. на Коста Николаев Бенчев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 14.02.2023 г. д-р Теодор Милков Тодоров е избран(а) за Асистент
От 10.02.2023 г. на Таня Димитрова Мишева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 27.01.2023 г. на Петър Юриев Петров е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 25.01.2023 г. д-р Даниела Росенова Димитрова е избран(а) за Асистент
От 20.01.2023 г. на Нина Михайлова Люцова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 17.01.2023 г. на Васко Христов Василев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 16.12.2022 г. на Мирослав Трифонов Дечев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 16.12.2022 г. на Ивайло Недялков Иванов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 16.12.2022 г. на Христо Лъчезаров Христов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 12.12.2022 г. гл.ас. д-р Светлана Димитрова Атанасова-Дивитакова е избран(а) за Доцент
От 12.12.2022 г. гл. ас. д-р Илияна Иванова Димитрова е избран(а) за Доцент
От 12.12.2022 г. гл.ас. д-р Мая Василева Ангелова-Анастасова е избран(а) за Доцент
От 12.12.2022 г. гл. ас. д-р Мария Йорданова Врачовска е избран(а) за Доцент
От 09.12.2022 г. на Елена Генадий Златева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 09.12.2022 г. на Ивайло Недялков Иванов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 09.12.2022 г. на Христо Лъчезаров Христов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 09.12.2022 г. на Анна Генчева Ройдева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 09.12.2022 г. на Славолюб Янгел Ивановски е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 09.12.2022 г. на Женя Тонева Радева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 17.11.2022 г. асистент д-р Тихомир Иванов Солаков е избран(а) за Доцент
От 09.11.2022 г. гл. ас. д-р Сергей Румянов Радуканов е избран(а) за Доцент
От 09.11.2022 г. гл. ас. д-р Бойчо Бойчев Бойчев е избран(а) за Доцент
От 31.10.2022 г. доц. д-р Рени Георгиева Христова-Коцева е избран(а) за Професор
От 31.10.2022 г. гл. ас. д-р Красимира Стефанова Петрова е избран(а) за Доцент
От 28.10.2022 г. доц. д-р Людмил Мартинов Малев е избран(а) за Професор
От 28.10.2022 г. доц. д-р Магдалена Маринова Легкоступ е избран(а) за Професор
От 28.10.2022 г. доц. д-р Димитър Трифонов Симеонов е избран(а) за Професор
От 28.10.2022 г. д-р Невена Стилиянова Неделчева-Иванова е избран(а) за Главен асистент
От 14.10.2022 г. на Ваня Иванова Ламбева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 14.10.2022 г. на Симеон Станиславов Бояджиев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 13.10.2022 г. ас. д-р Екатерина Лазаринова Иванова е избран(а) за Главен асистент
От 13.10.2022 г. ас. д-р Радимира Георгиева Йорданова е избран(а) за Главен асистент
От 13.10.2022 г. ас. д-р Стоян Илев Илев е избран(а) за Главен асистент
От 13.10.2022 г. ас. д-р Даниел Георгиев Иванов е избран(а) за Главен асистент
От 16.09.2022 г. на Борислава Илиева Иванова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 16.09.2022 г. на Мария Янева Йорданова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 16.09.2022 г. на доц. д-р Стоил Любенов Мавродиев е присъдена научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ
От 16.09.2022 г. на Петър Цветанов Начев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 15.09.2022 г. на Магдалина Александрова Койчева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 15.09.2022 г. д-р Александър Романов Узунов е избран(а) за Асистент
От 15.09.2022 г. д-р Петко Георгиев Петков е избран(а) за Асистент
От 15.09.2022 г. д-р Димитър Наполеонов Баев е избран(а) за Асистент
От 15.09.2022 г. д-р Делян Василев Пенчев е избран(а) за Асистент
От 15.09.2022 г. д-р Петя Валентинова Белева-Димитрова е избран(а) за Асистент
От 15.09.2022 г. Росен Хинов Ангелов е избран(а) за Асистент
От 15.09.2022 г. Габриела Албертова Григорян е избран(а) за Асистент
От 15.09.2022 г. Мария Божидарова Илиева-Дунчева е избран(а) за Асистент
От 12.09.2022 г. д-р Ева Антонова Димитрова е избран(а) за Асистент
От 12.09.2022 г. д-р Пламен Николаев Кондов е избран(а) за Асистент
От 09.09.2022 г. на Ирена Драгомирова Пенчева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 09.09.2022 г. на доц. д-р Мария Кирилова Илчева е присъдена научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ
От 15.07.2022 г. на Милена Панчо Спасовска е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 05.07.2022 г. на Валентина Парашкевова Кирилова-Мангелова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 27.06.2022 г. на Владимир Димитров Беков е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 24.06.2022 г. на доц. д-р Цветанка Любомирова Георгиева-Трифонова е присъдена научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ
От 13.06.2022 г. гл.ас. д-р Иван Стойков Стоянов е избран(а) за Доцент
От 13.06.2022 г. гл. ас. д-р Петя Веселинова Марчева-Йошовска е избран(а) за Доцент
От 08.06.2022 г. на Симона Бориславова Трифонова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 01.06.2022 г. гл. ас. д-р Таня Йорданова Джанфезова е избран(а) за Доцент
От 30.05.2022 г. доц. д-р Николай Ангелов Кънев е избран(а) за Професор
От 27.05.2022 г. на Янка Атанасова Павлова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 26.05.2022 г. на Милен Трифонов Маринов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 16.05.2022 г. на Петър Иванов Хлебаров е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 13.05.2022 г. на Кристиана Добромирова Добрева-Станкова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 05.05.2022 г. гл. ас. д-р Юлиян Ганчев Великов е избран(а) за Доцент
От 04.05.2022 г. на Кристина Валентинова Симеонова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 04.05.2022 г. на Боряна Любомирова Манолова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 29.04.2022 г. на Цвета Ненкова Марова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 29.04.2022 г. ас. д-р Десислава Ангелова Попова е избран(а) за Главен асистент
От 20.04.2022 г. ас. д-р Теодора Петкова Йонкова е избран(а) за Главен асистент
От 20.04.2022 г. ас. д-р Весела Георгиева Тодорова е избран(а) за Главен асистент
От 20.04.2022 г. ас. д-р Николета Стефчова Пулева е избран(а) за Главен асистент
От 15.04.2022 г. на Ива Димитрова Йонова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 14.04.2022 г. на Милен Гочев Митев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 12.04.2022 г. гл.ас. д-р Райна Стоянова Петрова е избран(а) за Доцент
От 08.04.2022 г. на Христина Живкова Проданова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 25.03.2022 г. на Владимир Нести Митре е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 24.03.2022 г. на Станимира Станчева Колева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 23.03.2022 г. на Стефан Димов Стефанов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 22.03.2022 г. Елена Димитрова Петрова е избран(а) за Асистент
От 18.03.2022 г. на Мария Илчева Илиева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 18.03.2022 г. на Калина Стоянова Гроздева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 17.03.2022 г. ас. д-р Олга Алинова Манчева-Али е избран(а) за Главен асистент
От 15.03.2022 г. на Илиана Димова Димова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 14.03.2022 г. Надя Емилова Коцева е избран(а) за Асистент
От 11.03.2022 г. на Десислава Радославова Вутова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 11.03.2022 г. на Галин Христов Димитров е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 09.03.2022 г. на Антон Дацев Карабашев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 08.03.2022 г. ас. д-р Николина Милчева Джановска е избран(а) за Главен асистент
От 02.03.2022 г. преп. д-р Марио Конов е избран(а) за Главен асистент
От 28.02.2022 г. д-р Иван Николаев Сираков е избран(а) за Асистент
От 28.02.2022 г. д-р Данаил Михайлов Киров е избран(а) за Главен асистент
От 25.02.2022 г. на Стефка Илиева Александрова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 24.02.2022 г. на Дима Тодорова Крос е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 22.02.2022 г. на Пламен Петров Младенов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 21.02.2022 г. на Елена Иванова Тодорова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 21.02.2022 г. на Светла Петрова Ангьозова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 17.02.2022 г. ас. д-р Рада Красимирова Левкова е избран(а) за Главен асистент
От 14.02.2022 г. Дебора Даниелова Димова е избран(а) за Асистент
От 14.02.2022 г. Павел Валентинов Петров е избран(а) за Асистент
От 14.02.2022 г. Нели Николаева Кискинова е избран(а) за Асистент
От 11.02.2022 г. на Стамена Валентинова Христова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 10.02.2022 г. на Даниел Иванов Дамянов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 10.02.2022 г. на Антония Росенова Русева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 08.02.2022 г. на доц. д-р Атанас Димитров Тотляков е присъдена научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ
От 04.02.2022 г. д-р Нели Йорданова Кирилова е избран(а) за Асистент
От 04.02.2022 г. д-р Симеон Младенов Антонов е избран(а) за Асистент
От 03.02.2022 г. Антонина Иванова Иванова е избран(а) за Асистент
От 28.01.2022 г. на Йордан Димитров Йорданов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 28.01.2022 г. на Даниела Росенова Димитрова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 27.01.2022 г. на Магдалина Кънчева Чолакова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 26.01.2022 г. на Деян Антонов Боев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 21.01.2022 г. на Михаела Василева Радкова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 14.01.2022 г. на Ива Иванова Пенева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 17.12.2021 г. на Нели Йорданова Кирилова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 17.12.2021 г. на Кристина Стоянова Александрова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 16.12.2021 г. на Стелиян Щилянов Кунев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 16.12.2021 г. на Мирослав Петров Ангелов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 15.11.2021 г. на Георги Дончев Дончев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 12.11.2021 г. на Силвия Стефанова Дачева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 11.11.2021 г. гл. ас. д-р Теодора Ангелова Тодорова е избран(а) за Доцент
От 10.11.2021 г. гл.ас. д-р Силвия Иванова Тодорова е избран(а) за Доцент
От 10.11.2021 г. гл. ас. д-р Катерина Иванова Златкова-Дончева е избран(а) за Доцент
От 08.11.2021 г. доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева е избран(а) за Професор
От 08.11.2021 г. гл. ас. д-р Юлия Йорданова Симеонова е избран(а) за Доцент
От 08.11.2021 г. доц. д-р Светослав Ангелов Косев е избран(а) за Професор
От 08.11.2021 г. гл. ас. д-р Галина Цветкова Цветкова е избран(а) за Доцент
От 08.11.2021 г. гл. ас. д-р Николай Георгиев Коев е избран(а) за Доцент
От 29.10.2021 г. доц. д-р Мария Илиева Иванова е избран(а) за Професор
От 29.10.2021 г. гл. ас. д-р Анна Маринова Иванова е избран(а) за Доцент
От 28.10.2021 г. гл.ас. д-р Деница Василева Узунова е избран(а) за Доцент
От 28.10.2021 г. гл. ас. д-р Манол Николов Манолов е избран(а) за Доцент
От 27.10.2021 г. на Светлозара Димитрова Колева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 25.10.2021 г. ас. д-р Десислава Маринова Георгиева е избран(а) за Главен асистент
От 25.10.2021 г. доц. д-р Галя Василева Накова е избран(а) за Професор
От 15.10.2021 г. на Станимир Димитров Димитров е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 06.10.2021 г. на Стоян Йорданов Бербатов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 30.09.2021 г. ас. д-р Илмира Мирославова Илиева е избран(а) за Главен асистент
От 30.09.2021 г. на Васка Белчовска-Неделчева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 30.09.2021 г. на Ердинч Илхан Ремзи е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 30.09.2021 г. на Томе Тасевски е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 30.09.2021 г. на Тодор Игнатов Тодоров е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 20.09.2021 г. ас. д-р Александър Василев Кръстев е избран(а) за Главен асистент
От 20.09.2021 г. ас. д-р Христина Валентинова Гергова е избран(а) за Главен асистент
От 16.09.2021 г. д-р Пепа Иванова Бузова е избран(а) за Главен асистент
От 16.09.2021 г. ас. д-р Доротея Росенова Дунева е избран(а) за Главен асистент
От 15.09.2021 г. д-р Надежда Стоянова Костадинова е избран(а) за Главен асистент
От 10.09.2021 г. на Дарина Стоянова Колева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 10.09.2021 г. на Александър Харалд Попп е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 30.07.2021 г. на Ивелина Валентинова Александрова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 28.07.2021 г. на Марио Конов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 27.07.2021 г. ас. д-р Иван Марков Златев е избран(а) за Главен асистент
От 27.07.2021 г. ас. д-р Юлия Радославова Митева е избран(а) за Главен асистент
От 16.07.2021 г. на Александър Христов Христов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 16.07.2021 г. Валентин Боянов Тонков е избран(а) за Асистент
От 14.07.2021 г. д-р Велина Георгиева Сталева е избран(а) за Асистент
От 05.07.2021 г. Александър Христов Христов е избран(а) за Асистент
От 05.07.2021 г. Кристиана Петева Коджабашева е избран(а) за Асистент
От 30.06.2021 г. на Пламен Николаев Кондов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 21.06.2021 г. на Мирена Пламенова Вълкова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 21.06.2021 г. на Хайдо Йоанис Царуха е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 17.06.2021 г. на Владимир Страхилов Попов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 03.06.2021 г. доц. д-р Димитър Йорданов Димитров е избран(а) за Професор
От 03.06.2021 г. гл.ас. д-р Живко Живков Жеков е избран(а) за Доцент
От 31.05.2021 г. на Алберт Сибагатуллович Аминов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 28.05.2021 г. на Радоил Димитров Серафимов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 27.05.2021 г. на Иво Петков Барзов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 21.05.2021 г. на Николета Стефчова Пулева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 21.05.2021 г. на Данаил Михайлов Киров е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 20.05.2021 г. доц. д-р Ивалинка Петкова Пенчева е избран(а) за Професор
От 20.05.2021 г. гл. ас. д-р Даниела Любомирова Йорданова е избран(а) за Доцент
От 20.05.2021 г. гл.ас. д-р Цанко Илиев Стефанов е избран(а) за Доцент
От 20.05.2021 г. гл. ас. д-р Дияна Иванова Димитрова е избран(а) за Доцент
От 20.05.2021 г. гл. ас. д-р Пламена Ванева Пенчева е избран(а) за Доцент
От 18.05.2021 г. на Катерина Йорданова Пенева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 17.05.2021 г. гл.ас. д-р Росица Борисова Пенкова е избран(а) за Доцент
От 17.05.2021 г. доц. д-р Миглена Людмилова Прашкова е избран(а) за Професор
От 17.05.2021 г. доцент д-р Красимир Енчев Русев е избран(а) за Професор
От 17.05.2021 г. гл. ас. д-р Мариела Петкова Тодорова-Колева е избран(а) за Доцент
От 17.05.2021 г. гл.ас. д-р Павел Стефанов Петков е избран(а) за Доцент
От 14.05.2021 г. на Атанас Павлов Атанасов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 13.05.2021 г. на Александър Романов Узунов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 13.05.2021 г. гл.ас. д-р Боряна Колева Братанова е избран(а) за Доцент
От 13.05.2021 г. на Мустафа Фахри Емурла е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 29.04.2021 г. на Цветелина Мирославова Петрова-Русева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 29.04.2021 г. на Жоржета Йорданова Ангелова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 21.04.2021 г. на Асен Иванов Тютюнджиев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 20.04.2021 г. на Соня Тодорова Димова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 16.04.2021 г. на Христина Валентинова Гергова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 15.04.2021 г. на Даниел Хаман е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 12.04.2021 г. на Ева Антонова Димитрова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 05.04.2021 г. на Рени Ненова Стоянова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 02.04.2021 г. на Илинида Николаева Маркова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 02.04.2021 г. на Златина Георгиева Димитрова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 27.03.2021 г. на Пеньо Димитров Лебамовски е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 26.03.2021 г. на Мария Севдалинова Стефанова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 26.03.2021 г. на Росица Мирославова Цончева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 22.03.2021 г. ас. д-р Павлин Стоянов Чаушев е избран(а) за Главен асистент
От 12.03.2021 г. на Милен Петев Алагенски е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 05.03.2021 г. на Миглена Илиева Дамянова-Радойска е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 26.02.2021 г. на Теодора Димитрова Бедрозова-Петрова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 26.02.2021 г. на Христина Красимирова Телефонска е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 26.02.2021 г. на Ивелин Петров Савов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 26.02.2021 г. на Борислав Венциславов Василев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 26.02.2021 г. на д-р Иван Иванов Думиника е присъдена научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ
От 25.02.2021 г. на Зорка Димкова Русинова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 19.02.2021 г. д-р Асен Борисов Атанасов е избран(а) за Главен асистент
От 16.02.2021 г. д-р Бойчо Бойчев Бойчев е избран(а) за Главен асистент
От 12.02.2021 г. на Анелия Тончева Иванова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 10.02.2021 г. на Вероника Шведек е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 05.02.2021 г. на Христина Руменова Фидосиева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 03.02.2021 г. на Ивка Василева Иванова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 03.02.2021 г. на Генчо Божинов Генчев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 02.02.2021 г. Радослав Димитров Димитров е избран(а) за Асистент
От 02.02.2021 г. Вълю Анчев Анчев е избран(а) за Асистент
От 01.02.2021 г. ас. д-р Милка Любомирова Ламбева-Стефанова е избран(а) за Главен асистент
От 29.01.2021 г. на Илмира Мирославова Илиева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 29.01.2021 г. на Вероника Антонова Бозова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 25.01.2021 г. ас. д-р Гергана Бориславова Кирилова-Андреева е избран(а) за Главен асистент
От 22.01.2021 г. ас. д-р Иван Кирилов Иванов е избран(а) за Главен асистент
От 22.01.2021 г. Александър Пенчев Андонов е избран(а) за Асистент
От 22.01.2021 г. Христина Руменова Фидосиева е избран(а) за Асистент
От 22.01.2021 г. д-р Росен Илиянов Колев е избран(а) за Асистент
От 20.01.2021 г. на Теодора Петкова Йонкова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 13.01.2021 г. ас. д-р Илияна Димитрова Димитрова е избран(а) за Главен асистент
От 13.01.2021 г. ас. д-р Красимира Миленова Василева е избран(а) за Главен асистент
От 05.01.2021 г. преп. д-р Елица Иванова Александрова е избран(а) за Главен асистент
От 05.01.2021 г. д-р Венцислав Руменов Петров е избран(а) за Главен асистент
От 22.12.2020 г. д-р Йордан Веселинов Йорданов е избран(а) за Главен асистент
От 18.12.2020 г. на Иван Николаев Сираков е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 18.12.2020 г. на Анита Христова Велева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 17.12.2020 г. ас. д-р Георги Светлинов Шипковенски е избран(а) за Главен асистент
От 15.12.2020 г. ас. д-р Сергей Румянов Радуканов е избран(а) за Главен асистент
От 14.12.2020 г. на Иван Анастасов Марински е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 11.12.2020 г. на проф. д-р Стела Малчева Дерменджиева е присъдена научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ
От 30.11.2020 г. д-р Татяна Миткова Димитрова е избран(а) за Асистент
От 30.11.2020 г. Борислава Илиева Иванова е избран(а) за Асистент
От 26.11.2020 г. на Полина Стефанова Цонкова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 13.11.2020 г. Жоржета Йорданова Ангелова е избран(а) за Асистент
От 11.11.2020 г. на Андреяна Минчева Дойкин е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 06.11.2020 г. на Донка Георгиева Андреева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 06.11.2020 г. на Грета Иванова Николова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 06.11.2020 г. на Зои Димитриос Питту е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 06.11.2020 г. на Вангелица Петре Гаврилова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 28.10.2020 г. Галина Цонева Деведжиева е избран(а) за Асистент
От 27.10.2020 г. Николай Петров Станков е избран(а) за Асистент
От 22.10.2020 г. на Светлана Стоянова Ганчева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 21.10.2020 г. на Стефка Тодорова Караиванова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 21.10.2020 г. на Стефка Петкова Иванова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 09.10.2020 г. на Деница Андреева Андреева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 08.10.2020 г. на Симеон Цветанов Цветков е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 25.09.2020 г. на Наталия Николаевна Ярославская е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 25.09.2020 г. на Ваня Иванова Цанева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 14.09.2020 г. на Деница Георгиева Тодорова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 30.07.2020 г. на Мохаммед Санка е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 27.07.2020 г. на Васил Петков Василев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 27.07.2020 г. на Павлина Данчева Павлова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 30.06.2020 г. гл. ас. д-р Тодор Георгиев Ламбов е избран(а) за Доцент
От 29.06.2020 г. гл. ас. д-р Георги Петров Георгиев е избран(а) за Доцент
От 26.06.2020 г. на Гергана Бориславова Кирилова-Андреева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 19.06.2020 г. на Николай Владимиров Стоименов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 18.06.2020 г. на Ивелина Василева Стефанова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 15.06.2020 г. гл.ас. д-р Иван Руменов Бянов е избран(а) за Доцент
От 15.06.2020 г. гл. ас. д-р Мария Кирилова Илчева е избран(а) за Доцент
От 15.06.2020 г. на Марин Кирилов Маринов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 09.06.2020 г. гл.ас.д-р Светлана Петкова Ангелова е избран(а) за Доцент
От 09.06.2020 г. д-р Иван Грозданов Иванов е избран(а) за Доцент
От 09.06.2020 г. на Симеон Младенов Антонов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 04.06.2020 г. на Симеон Живков Желев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 03.06.2020 г. на Евгения Емилова Михайлова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 02.06.2020 г. на проф. д-р Наталия Иванова Витанова-Маринова е присъдена научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ
От 29.05.2020 г. на Ваня Йорданова Йорданова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 29.05.2020 г. на Николина Иванова Милева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 29.05.2020 г. на Иван Александров Паличев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 29.05.2020 г. на Георги Петров Дракалиев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 29.05.2020 г. доц. д-р Янка Тенева Тянкова е избран(а) за Професор
От 27.05.2020 г. на Боян Тотев Иванов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 27.05.2020 г. на Венцислав Милков Георгиев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 26.05.2020 г. на Вероника Спасова Спасова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 26.05.2020 г. на Никола Рафаилов Русев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 22.05.2020 г. на Николинка Тодорова Генова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 22.05.2020 г. на Деница Георгиева Радова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 22.05.2020 г. на Мариана Славчева Митова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 22.05.2020 г. на Стелиян Славов Славов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 22.05.2020 г. на Димитриос Ставрос Прицас е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 21.05.2020 г. на Анелия Върбанова Николова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 18.05.2020 г. на доц. д-р Йосиф Ясенов Нунев е присъдена научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ
От 15.05.2020 г. на Наталия Димитрова Андреева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 15.05.2020 г. на Деница Иванова Великова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 15.05.2020 г. на Мирослав Стефанов Стоимиров е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 15.05.2020 г. на Николинка Тодорова Бъчварова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 14.05.2020 г. на Даниела Илиева Цонева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 14.05.2020 г. на Десислава Милкова Димитрова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 13.03.2020 г. на Елица Виолинова Иванова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 12.03.2020 г. на Емил Огнянов Врежаков е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 06.03.2020 г. на Пресиян Петров Костадинов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 05.03.2020 г. на Весела Георгиева Тодорова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 05.03.2020 г. ас.д-р Светлана Ненчева Лакова е избран(а) за Главен асистент
От 04.03.2020 г. ас.д-р Маргарита Мавродиева Калейнска е избран(а) за Главен асистент
От 27.02.2020 г. на Явор Браниславов Несторов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 25.02.2020 г. на Борислава Ромеова Петрова-Нанкина е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 21.02.2020 г. на Невена Йорданова Михова-Кирова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 20.02.2020 г. на Енгел Яшар Спахиу е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 14.02.2020 г. на Николай Георгиев Александров е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 11.02.2020 г. Таня Христова Карагьозова е избран(а) за Асистент
От 11.02.2020 г. д-р Нина Красимирова Делимаринова е избран(а) за Асистент
От 11.02.2020 г. Йоана Владимирова Мирчева е избран(а) за Асистент
От 11.02.2020 г. Йоана Александрова Иванова е избран(а) за Асистент
От 07.02.2020 г. на Калин Петров Гроздев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 07.02.2020 г. на Светлана Иванова Стефанова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 31.01.2020 г. на Кристина Георгиева Тодорова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 28.01.2020 г. Симеон Живков Желев е избран(а) за Асистент
От 24.01.2020 г. на Доротея Росенова Дунева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 24.01.2020 г. на Венцислав Руменов Петров е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 24.01.2020 г. на Диляна Борисова Стоянова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 24.01.2020 г. на Наталия Красимирова Генова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 23.01.2020 г. д-р Анна Костадинова Целова е избран(а) за Асистент
От 21.01.2020 г. Ива Иванова Пенева е избран(а) за Асистент
От 21.01.2020 г. д-р Рада Красимирова Левкова е избран(а) за Асистент
От 20.01.2020 г. д-р Васил Бранков Милев е избран(а) за Асистент
От 20.01.2020 г. Даниел Иванов Дамянов е избран(а) за Асистент
От 17.01.2020 г. на Светла Станева Филева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 14.01.2020 г. д-р Тихомир Иванов Солаков е избран(а) за Асистент
От 10.01.2020 г. на Константин Константинов Стефанов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 17.12.2019 г. на Генадий Владимирович Заридзе е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 06.12.2019 г. на Иван Марков Златев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 06.11.2019 г. доц. д-р Владимир Димитров Аврамов е избран(а) за Професор
От 28.10.2019 г. гл. ас. д-р Димка Димитрова Николова-Иванова е избран(а) за Доцент
От 28.10.2019 г. ас. д-р Ваня Панева Иванова е избран(а) за Главен асистент
От 24.10.2019 г. на Недялка Господинова Ямакова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 23.10.2019 г. на Никола Стоилов Владиков е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 23.10.2019 г. на Гергана Стоянова Пенова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 23.10.2019 г. на Мартин Николаев Митев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 16.10.2019 г. на Веселин Светославов Симеонов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 11.10.2019 г. на проф. д-р Лаура Иванова Димитрова-Алтъкова е присъдена научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ
От 08.10.2019 г. Александър Димитров Петров е избран(а) за Асистент
От 04.10.2019 г. на Цанка Маринова Косева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 04.10.2019 г. на Спаска Ангелова Шуманова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 04.10.2019 г. на Вехбие Нуриева Балиева-Ашимова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 01.10.2019 г. ас. д-р Мая Радославова Христова е избран(а) за Главен асистент
От 01.10.2019 г. Румен Георгиев Антонов е избран(а) за Асистент
От 01.10.2019 г. д-р Павлин Стоянов Чаушев е избран(а) за Асистент
От 27.09.2019 г. на Иванка Костадинова Ставрева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 26.09.2019 г. на Йордан Веселинов Йорданов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 20.09.2019 г. на Ирена Димитрова Радева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 19.09.2019 г. на Паунка Йорданова Йорданова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 16.09.2019 г. ас. д-р Парашкева Александрова Коева е избран(а) за Главен асистент
От 13.09.2019 г. на Мирослава Йорданова Бонева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 13.09.2019 г. на Анна Костадинова Целова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 12.09.2019 г. на Слави Недков Димитров е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 09.09.2019 г. на Александър Димитров Петров е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 29.07.2019 г. на Станимир Серафимов Цветков е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 17.07.2019 г. на Деница Иванчева Иванова-Александрова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 10.07.2019 г. гл.ас. д-р Ваня Николова Сапунджиева е избран(а) за Доцент
От 10.07.2019 г. гл.ас. д-р Мариета Иванова Конова е избран(а) за Доцент
От 10.07.2019 г. гл. ас. д-р Павлин Петров Събев е избран(а) за Доцент
От 10.07.2019 г. доц. д-р Симеон Димитров Захариев е избран(а) за Професор
От 10.07.2019 г. доц. д-р Димитър Маринов Киров е избран(а) за Професор
От 05.07.2019 г. гл.ас. д-р Силвия Атанасова Великова е избран(а) за Доцент
От 05.07.2019 г. доц. д-р Велислава Атанасова Чавдарова е избран(а) за Професор
От 04.07.2019 г. доц. д-р Георги Александров Маджаров е избран(а) за Професор
От 04.07.2019 г. ас. д-р Манол Николов Манолов е избран(а) за Главен асистент
От 04.07.2019 г. ас. д-р Мария Николаева Христова е избран(а) за Главен асистент
От 04.07.2019 г. ас. д-р Златинка Костадинова Георгиева е избран(а) за Главен асистент
От 04.07.2019 г. ас. д-р Петя Иванова Трифонова-Димитрова е избран(а) за Главен асистент
От 28.06.2019 г. на Десислава Ангелова Попова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 28.06.2019 г. на Димитър Иванов Димов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 28.06.2019 г. на Владимир Стоянов Стоянов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 28.06.2019 г. на Катина Силвиева Денева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 28.06.2019 г. на Красимира Динкова Динева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 27.06.2019 г. на Мария Димитрова Чернева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 27.06.2019 г. на Стефан Маринов Печикамъков е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 27.06.2019 г. на Йордан Енчев Цветанов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 17.06.2019 г. доц. д-р Иван Георгиев Узунов е избран(а) за Професор
От 17.06.2019 г. гл.ас. д-р Атанас Димитров Тотляков е избран(а) за Доцент
От 17.06.2019 г. гл.ас. д-р Илиян Лалев Лалев е избран(а) за Доцент
От 17.06.2019 г. гл. ас. д-р Мартина Маринова Караиванова-Аврамова е избран(а) за Доцент
От 17.06.2019 г. Мартин Николаев Митев е избран(а) за Асистент
От 17.06.2019 г. Галя Евлогиева Везирова е избран(а) за Асистент
От 12.06.2019 г. Доротея Росенова Дунева е избран(а) за Асистент
От 10.06.2019 г. на Елица Иванова Александрова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 07.06.2019 г. на Рада Красимирова Левкова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 05.06.2019 г. доц. д-р Слави Петров Димитров е избран(а) за Професор
От 04.06.2019 г. на Йосиф Любомир Тодоровски е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 28.05.2019 г. на Ивалина Георгиева Климентинова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 18.05.2019 г. на Дарина Стефанова Павлова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 18.05.2019 г. на Мирослав Тодоров Овчаров е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 17.05.2019 г. на Емилия Николова Миткова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 17.05.2019 г. на Радослав Георгиев Николов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 17.05.2019 г. на Мартин Манчев Бонев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 14.05.2019 г. ас. д-р Катерина Иванова Златкова-Дончева е избран(а) за Главен асистент
От 08.05.2019 г. на Милен Василев Николов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 25.04.2019 г. на Димитър Йорданов Харбалиев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 24.04.2019 г. на Елена Светославова Чамуркова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 22.04.2019 г. на Йордан Стоянов Минчев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 19.04.2019 г. на Димитрина Костадинова Александрова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 18.04.2019 г. на Радимира Георгиева Йорданова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 17.04.2019 г. на Надя Ивова Тошмакова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 15.04.2019 г. ас. д-р Мариела Петрова Димитрова-Гализова е избран(а) за Главен асистент
От 15.04.2019 г. на Петър Георгиев Коев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 11.04.2019 г. ас. д-р Даниел Колев Диманов е избран(а) за Главен асистент
От 08.04.2019 г. д-р Росица Димитрова Динева-Карабаджакова е избран(а) за Главен асистент
От 06.04.2019 г. на Валентина Маркова Петрова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 04.04.2019 г. на Анелия Иванова Маркова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 04.04.2019 г. на Невян Огнянов Митев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 04.04.2019 г. на Екатерина Лазаринова Иванова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 04.04.2019 г. на Велина Георгиева Сталева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 03.04.2019 г. на Мария Илиева Лазарова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 03.04.2019 г. д-р Тамара Георгиева Драганова-Стойкова е избран(а) за Главен асистент
От 29.03.2019 г. на Маргарита Иванова Белчева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 29.03.2019 г. на Маргарита Мавродиева Калейнска е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 29.03.2019 г. на Кина Димитрова Котларска е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 29.03.2019 г. на Лъчезар Илиянов Йорданов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 29.03.2019 г. на Лейля Тефик Шефкъ е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 28.03.2019 г. на Иво Филипов Узунов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 21.03.2019 г. на Тодорка Ангелова Габрова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 20.03.2019 г. Кристина Георгиева Тодорова е избран(а) за Асистент
От 20.03.2019 г. Весела Георгиева Тодорова е избран(а) за Асистент
От 20.03.2019 г. д-р Галина Иванова Николова е избран(а) за Асистент
От 20.03.2019 г. Йоанна Цветанова Цанева е избран(а) за Асистент
От 18.03.2019 г. на Стоян Радославов Михайлов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 16.03.2019 г. на Павел Иванов Христов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 15.03.2019 г. на Нина Красимирова Делимаринова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 15.03.2019 г. на Силвия Цветкова Кръстева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 15.03.2019 г. на Станислава Христова Попова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 15.03.2019 г. на Йовка Сергеева Георгиева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 15.03.2019 г. на Иван Димитров Драгостинов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 15.03.2019 г. на Евгения Тотева Илиева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 15.03.2019 г. на Ангелина Тодорова Хаджиева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 15.03.2019 г. на Момчил Кунчев Иванов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 15.03.2019 г. на Делян Василев Пенчев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 11.03.2019 г. на Пепа Иванова Петкова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 06.03.2019 г. на Свилен Димитров Спасов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 01.03.2019 г. д-р Ваня Панева Иванова е избран(а) за Асистент
От 25.02.2019 г. д-р Жанина Валентинова Стоянова е избран(а) за Асистент
От 25.02.2019 г. д-р Стоян Илев Илев е избран(а) за Асистент
От 25.02.2019 г. д-р Даниел Георгиев Иванов е избран(а) за Асистент
От 25.02.2019 г. Екатерина Лазаринова Иванова е избран(а) за Асистент
От 25.02.2019 г. Радимира Георгиева Йорданова е избран(а) за Асистент
От 21.02.2019 г. на Пламен Георгиев Петков е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 20.02.2019 г. на Диана Бориславова Мъглова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 18.02.2019 г. Теодора Петкова Йонкова е избран(а) за Асистент
От 14.02.2019 г. на Петя Иванова Трифонова-Димитрова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 13.02.2019 г. Ивелина Емилова Начева е избран(а) за Асистент
От 09.02.2019 г. на Мая Радославова Христова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 15.01.2019 г. на Неделина Здравкова Колева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 15.01.2019 г. на Магдалена Георгиева Михайлова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 14.01.2019 г. на Таня Стоянова Петкова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 10.01.2019 г. на Славка Недкова Барганска е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 10.01.2019 г. на Лъчезар Венциславов Коцев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 21.12.2018 г. на Росица Димитрова Динева-Карабаджакова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 15.11.2018 г. гл. ас. д-р Магдалена Николова Василева е избран(а) за Доцент
От 15.11.2018 г. гл.ас. д-р Полина Валентинова Цончева е избран(а) за Доцент
От 15.11.2018 г. гл. ас. д-р Росен Стоянчев Миланов е избран(а) за Доцент
От 13.11.2018 г. гл. ас. д-р Славка Георгиева Петкова-Марчевска е избран(а) за Доцент
От 13.11.2018 г. гл. ас. д-р Клара Евлогиева Мечкова е избран(а) за Доцент
От 13.11.2018 г. гл.ас. д-р Лъчезар Иванов Лазаров е избран(а) за Доцент
От 12.11.2018 г. доц. д.п.н. Марияна Николаева Булева-Петрова е избран(а) за Професор
От 12.11.2018 г. доц. д-р Димитър Георгиев Давидов е избран(а) за Професор
От 07.11.2018 г. гл. ас. д-р Стоян Христов Денев е избран(а) за Доцент
От 01.11.2018 г. д-р Сергей Румянов Радуканов е избран(а) за Асистент
От 18.10.2018 г. Светлана Христова Живкова-Гостилова е избран(а) за Асистент
От 18.10.2018 г. Десислава Ангелова Попова е избран(а) за Асистент
От 15.10.2018 г. гл.ас. д-р Красимира Борисова Друмева е избран(а) за Доцент
От 15.10.2018 г. гл.ас. д-р Милен Петков Джановски е избран(а) за Доцент
От 11.10.2018 г. ас. д-р Евдокия Николаева Стефанова е избран(а) за Главен асистент
От 10.10.2018 г. гл. ас. д-р Татяна Стефанова Астарджиева е избран(а) за Доцент
От 01.10.2018 г. д-р Десислава Маринова Георгиева е избран(а) за Асистент
От 27.09.2018 г. ас. д-р Невена Петрова Бянова е избран(а) за Главен асистент
От 27.09.2018 г. д-р Венелина Пламенова Цаневска е избран(а) за Главен асистент
От 20.09.2018 г. ас. д-р Владимира Ангелова Вълкова е избран(а) за Главен асистент
От 19.09.2018 г. на Георги Костадинов Млячков е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 11.09.2018 г. на Костадин Георгиев Млячков е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 23.07.2018 г. на Даниел Георгиев Иванов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 13.07.2018 г. на Мария Атанасова Чокани е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 06.07.2018 г. на Надя Делчева Делчева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 05.07.2018 г. на Десислава Спасимирова Игнатова-Николова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 05.07.2018 г. на Цветелина Димитрова Иванова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 04.07.2018 г. на Анита Иванова Пенова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 29.06.2018 г. на Тихомир Младенов Тонков е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 29.06.2018 г. на Розалина Димитрова Николова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 28.06.2018 г. на Манол Николов Манолов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 21.06.2018 г. на Бойка Михайлова Бойчева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 13.06.2018 г. на Надежда Фьодоровна Гайдаржи е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 12.06.2018 г. на Димо Димитров Иванов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 31.05.2018 г. на Младен Иванов Младенов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 18.05.2018 г. на Росица Неделчева Тодорова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 16.05.2018 г. доц. д.ф.н. Виолета Русева Иванова е избран(а) за Професор
От 16.05.2018 г. гл. ас. д-р Ярмила Николова Даскалова е избран(а) за Доцент
От 16.05.2018 г. гл. ас. д-р Петя Цонева Иванова е избран(а) за Доцент
От 14.05.2018 г. на Стилиян Димитров Иванов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 20.04.2018 г. на Стоян Илев Илев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 18.04.2018 г. д-р Иван Кирилов Иванов е избран(а) за Асистент
От 17.04.2018 г. доц. д.ю.н. Георги Иванов Митов е избран(а) за Професор
От 17.04.2018 г. гл. ас. д-р Изабела Георгиева Чакърова-Димитрова е избран(а) за Доцент
От 17.04.2018 г. гл. ас. д-р Станислав Кръстев Костов е избран(а) за Доцент
От 16.04.2018 г. на Васко Йорданов Петров е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 16.04.2018 г. на Петя Валентинова Белева-Димитрова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 30.03.2018 г. на Весела Иванова Стойчева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 30.03.2018 г. на Милка Любомирова Ламбева-Стефанова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 30.03.2018 г. на Нели Георгиева Радева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 28.03.2018 г. д-р Иван Димитров Стоянов е избран(а) за Главен асистент
От 23.03.2018 г. на Венелина Пламенова Цаневска е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 21.03.2018 г. на Христо Митков Каменов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 20.03.2018 г. на Снежанка Хенрих Попова-Тотева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 19.03.2018 г. д-р Гергана Василева Кушева е избран(а) за Главен асистент
От 16.03.2018 г. на Симеон Димитров Захариев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 16.03.2018 г. на Иванина Стефанова Анчева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 16.03.2018 г. на Емилия Томе Угриновска е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 12.03.2018 г. на Славчо Сидеров Иванов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 09.03.2018 г. ас. д-р Биляна Красимирова Цанова е избран(а) за Главен асистент
От 09.03.2018 г. д-р Анастасия Венкова Тонкова- Шрьотле е избран(а) за Главен асистент
От 09.03.2018 г. д-р Гълъбин Цветанов Христов е избран(а) за Главен асистент
От 09.03.2018 г. ас. д-р Йордан Иванов Йорданов е избран(а) за Главен асистент
От 23.02.2018 г. на Риян Сервет Изаири е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 23.02.2018 г. на Антоанета Николова Чобанска е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 23.02.2018 г. на Ренета Пенкова Минчева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 23.02.2018 г. на Искра Иванова Николова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 23.02.2018 г. на Анастасия Маринова Георгиева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 20.02.2018 г. на Катина Мартинова Тончева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 14.02.2018 г. на Свилен Георгиев Цветков е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 02.02.2018 г. на Пресиян Пламенов Конакчиев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 18.01.2018 г. на Румен Георгиев Рашков е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 12.01.2018 г. на Йорданка Иванова Христова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 21.12.2017 г. на Милен Иванов Атанасов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 20.12.2017 г. на Катерина Иванова Дюлгерова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 19.12.2017 г. на Драгомир Георгиев Георгиев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 01.12.2017 г. на проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев е присъдена научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ
От 08.11.2017 г. на Невена Димитрова Джуркова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 30.10.2017 г. на доц. д-р Владимир Стоев Хънтов е присъдена научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ
От 20.10.2017 г. на Северина Стоянова Величкова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 20.10.2017 г. на Надежда Данова Амуджиева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 20.10.2017 г. на Марияна Стефанова Колева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 12.10.2017 г. на Душан Илия Биков е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 12.10.2017 г. на Иван Димитров Стоянов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 11.10.2017 г. на Зорница Атанасова Димитрова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 11.10.2017 г. на Даниел Георгиев Топалски е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 29.09.2017 г. д-р Йосиф Ясенов Нунев е избран(а) за Доцент
От 29.09.2017 г. д-р Анелия Спасова Рангелова е избран(а) за Доцент
От 25.09.2017 г. на Гергана Василева Кушева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 19.09.2017 г. ас. д-р Калина Димова Лупова-Ангелова е избран(а) за Главен асистент
От 19.09.2017 г. ас. д-р Цанко Илиев Стефанов е избран(а) за Главен асистент
От 19.09.2017 г. ас. д-р Мария Иванова Иванова е избран(а) за Главен асистент
От 18.09.2017 г. на Стоил Стоянов Димитриев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 18.09.2017 г. на Гълъбин Цветанов Христов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 11.09.2017 г. на Върбин Добрев Върбанов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 08.09.2017 г. на проф. д-р Бисер Илиев Дамянов е присъдена научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ
От 08.09.2017 г. на Тамара Георгиева Драганова-Стойкова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 07.09.2017 г. на Петър Григоров Граматиков е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 05.09.2017 г. на Дарко Стоянович е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 04.09.2017 г. на Неделко Ристанович е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 04.09.2017 г. на Данчо Иванов Карагеоргиев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 28.07.2017 г. на Петър Димитров Клечков е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 26.07.2017 г. на Светозар Асенов Любомиров е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 25.07.2017 г. на Николина Милчева Джановска е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 18.07.2017 г. д-р Петя Веселинова Марчева-Йошовска е избран(а) за Главен асистент
От 18.07.2017 г. д-р Силвия Иванова Тодорова е избран(а) за Главен асистент
От 17.07.2017 г. на Ана Петрова Костадинова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 14.07.2017 г. на доц. д-р Милен Замфиров Замфиров е присъдена научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ
От 12.07.2017 г. д-р Илиян Маринов Христов е избран(а) за Главен асистент
От 10.07.2017 г. на Даниел Стоянов Берчев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 08.07.2017 г. на Юлиан Руменов Пастърмов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 07.07.2017 г. на Христо Михайлов Дочев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 05.07.2017 г. д-р Иван Руменов Бянов е избран(а) за Главен асистент
От 04.07.2017 г. д-р Поля Йорданова Постомпирова е избран(а) за Главен асистент
От 27.06.2017 г. на Маргарита Димитрова Гечева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 27.06.2017 г. на Мария Цанкова Цанкова-Калоянова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 23.06.2017 г. на Мария Кирилова Илчева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 20.06.2017 г. на Владимира Ангелова Вълкова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 16.06.2017 г. на Красимир Енчев Русев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 02.06.2017 г. на Красимира Миленова Василева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 19.05.2017 г. на Иван Тихомиров Млъзев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 28.04.2017 г. на Марта Симеонова Николова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 24.04.2017 г. на Светлана Ненчева Лакова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 19.04.2017 г. на Анастасия Венкова Тонкова-Шрьотле е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 13.04.2017 г. на Илонка Градева Ковачева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 13.04.2017 г. на Златинка Костадинова Георгиева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 13.04.2017 г. на Руси Танев Желев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 11.04.2017 г. д-р Мариела Иванова Некова е избран(а) за Главен асистент
От 11.04.2017 г. д-р Мария Петрова Петрова е избран(а) за Главен асистент
От 07.04.2017 г. на Десислава Димитрова Календжиева - Георгиева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 31.03.2017 г. на Светослав Ивайлов Зашев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 24.03.2017 г. на Теодора Георгиева Илиева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 24.03.2017 г. на Георги Йорданов Митев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 24.03.2017 г. на Пролет Димитрова Петрова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 21.03.2017 г. д-р Михаил Грозданов Христов е избран(а) за Главен асистент
От 20.03.2017 г. д-р Олга Стефанова Стоянова е избран(а) за Главен асистент
От 20.03.2017 г. д-р Иван Стойков Стоянов е избран(а) за Главен асистент
От 20.03.2017 г. д-р Мария Стефанова Джумалиева-Стоева е избран(а) за Главен асистент
От 17.03.2017 г. на Ваня Панева Иванова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 17.03.2017 г. на Цветелина Найденова Ценова-Костадинова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 14.03.2017 г. ас. д-р Хван Джонг Джеймс Канг е избран(а) за Главен асистент
От 14.03.2017 г. д-р Катя Кирилова Маринова е избран(а) за Главен асистент
От 14.03.2017 г. д-р Русин Асенов Коцев е избран(а) за Главен асистент
От 14.03.2017 г. д-р Силвия Атанасова Великова е избран(а) за Главен асистент
От 14.03.2017 г. д-р Калина Лалева Щерева е избран(а) за Главен асистент
От 14.03.2017 г. д-р Бойка Георгиева Недева е избран(а) за Главен асистент
От 13.03.2017 г. д-р Вася Георгиева Мандикова - Иванова е избран(а) за Главен асистент
От 13.03.2017 г. д-р Ана Борисова Ганева е избран(а) за Главен асистент
От 10.03.2017 г. на Офелия Асенова Иванова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 10.03.2017 г. на Петър Петров Маринов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 09.03.2017 г. д-р Атанас Димитров Марков е избран(а) за Главен асистент
От 01.03.2017 г. на Богдан Емилов Александров е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 27.02.2017 г. д-р Венцислав Людмилов Петров е избран(а) за Главен асистент
От 27.02.2017 г. д-р Борислав Спиридонов Борисов е избран(а) за Главен асистент
От 27.02.2017 г. д-р Десислава Стефанова Давидкова-Димитрова е избран(а) за Главен асистент
От 23.02.2017 г. д-р Росица Росенова Радоева е избран(а) за Главен асистент
От 20.02.2017 г. д-р Дияна Иванова Димитрова е избран(а) за Главен асистент
От 20.02.2017 г. д-р Даринка Христова Костадинова е избран(а) за Главен асистент
От 20.02.2017 г. д-р Яна Михайлова Димитрова е избран(а) за Главен асистент
От 17.02.2017 г. на д-р Веселин Димитров Михалев е присъдена научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ
От 17.02.2017 г. на Христина Руменова Бахова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 17.02.2017 г. на Галина Николаева Тонева-Дачева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 17.02.2017 г. на Йордан Иванов Йорданов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 16.02.2017 г. на Йоанна Тиеле е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 15.02.2017 г. на Анастасия Миланова Андреева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 15.02.2017 г. д-р Стефан Николов Гостилов е избран(а) за Главен асистент
От 13.02.2017 г. на Мария Василева Дончева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 03.02.2017 г. на Веселин Иванов Горанчев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 23.01.2017 г. на Илиян Маринов Христов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 23.01.2017 г. на Вяра Георгиева Гунева-Георгиева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 20.01.2017 г. на Николай Кънчев Попов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 20.01.2017 г. на Антон Дончев Маринов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 20.01.2017 г. на Драгомир Рачев Йорданов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 18.01.2017 г. на Николай Иванов Тодоров е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 16.01.2017 г. на Трифон Тодоров Калфов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 13.01.2017 г. на Парашкева Александрова Коева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 13.01.2017 г. на Данчо Николов Пандулчев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 12.01.2017 г. на Петя Иванова Ангелова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 21.12.2016 г. на Иван Стойков Стоянов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 16.12.2016 г. на Поля Йорданова Постомпирова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 29.11.2016 г. на Иван Тодоров Модев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 18.11.2016 г. на Катерина Иванова Златкова-Дончева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 15.11.2016 г. гл. ас. д-р Йордан Стефанов Баланов е избран(а) за Доцент
От 07.11.2016 г. доц. д.т.н. Апостол Живков Делипапазов е избран(а) за Професор
От 20.10.2016 г. гл.ас.д-р Станка Бонова Дойчинова е избран(а) за Доцент
От 18.10.2016 г. доц. д.п.н. Мариана Минчева Гърмидолова е избран(а) за Професор
От 17.10.2016 г. на Жанина Валентинова Стоянова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 14.10.2016 г. гл. ас. д-р Стефания Иванова Беломъжева-Димитрова е избран(а) за Доцент
От 14.10.2016 г. доц. д-р Любомира Симеонова Попова е избран(а) за Професор
От 14.10.2016 г. доц. д-р Милена Величкова Алексиева е избран(а) за Професор
От 14.10.2016 г. доц. д.н. Теодора Михайлова Давидова е избран(а) за Професор
От 12.10.2016 г. на Миглена Людмилова Прашкова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 11.10.2016 г. доц. д-р Минко Стоев Хаджийски е избран(а) за Професор
От 07.10.2016 г. на Капка Константинова Василева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 07.10.2016 г. на Яна Михайлова Димитрова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 07.10.2016 г. на Капка Константинова Василева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 05.10.2016 г. гл. ас. д-р Мариета Христова Рабохчийска е избран(а) за Доцент
От 01.10.2016 г. на Атанас Димитров Марков е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 30.09.2016 г. на Калина Димова Лупова-Ангелова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 30.09.2016 г. на Десислава Стефанова Давидкова-Димитрова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 27.09.2016 г. на Симеон Петров Недев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 21.09.2016 г. гл. ас. д-р Ралица Стефанова Иванова е избран(а) за Доцент
От 21.09.2016 г. гл.ас.д-р Веска Кирилова Димитрова е избран(а) за Доцент
От 21.09.2016 г. доц. д-р Илиана Павлова Колева е избран(а) за Професор
От 20.09.2016 г. на Георги Цанев Цачев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 17.09.2016 г. на Росица Росенова Радоева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 16.09.2016 г. ас. д-р Росен Стоянчев Миланов е избран(а) за Главен асистент
От 14.09.2016 г. на Катина Звезделинова Димитрова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 14.09.2016 г. доц.д-р Добринка Петкова Златева е избран(а) за Професор
От 09.09.2016 г. на Цветомира Михнева Димитрова-Ненова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 07.09.2016 г. на Милен Георгиев Първанов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 25.07.2016 г. на Николай Томов Николов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 22.07.2016 г. на Калина Лалева Щерева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 19.07.2016 г. д-р Росица Борисова Пенкова е избран(а) за Главен асистент
От 19.07.2016 г. д-р Красимира Стефанова Петрова е избран(а) за Главен асистент
От 19.07.2016 г. д-р Деляна Христова Чуховска е избран(а) за Главен асистент
От 11.07.2016 г. ас. д-р Мариан Недков Ангелов е избран(а) за Главен асистент
От 11.07.2016 г. д-р Светлана Петкова Ангелова е избран(а) за Главен асистент
От 11.07.2016 г. д-р Лидия Николова Колева е избран(а) за Главен асистент
От 11.07.2016 г. д-р Георги Петров Георгиев е избран(а) за Главен асистент
От 08.07.2016 г. на Борислав Спиридонов Борисов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 06.07.2016 г. на Николай Ангелов Бояджиев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 06.07.2016 г. д-р Ваня Емануилова Димитрова е избран(а) за Главен асистент
От 06.07.2016 г. д-р Даниела Любомирова Йорданова е избран(а) за Главен асистент
От 06.07.2016 г. ас. д-р Пламена Ванева Пенчева е избран(а) за Главен асистент
От 05.07.2016 г. на д-р Иван Петров Чокоев е присъдена научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ
От 01.07.2016 г. ас. д-р Тодор Георгиев Ламбов е избран(а) за Главен асистент
От 01.07.2016 г. ас.д-р Славина Русева Русева-Стефанова е избран(а) за Главен асистент
От 01.07.2016 г. ас. д-р Милен Петков Джановски е избран(а) за Главен асистент
От 01.07.2016 г. д-р Илиян Лалев Лалев е избран(а) за Главен асистент
От 01.07.2016 г. ас. д-р Николай Георгиев Коев е избран(а) за Главен асистент
От 01.07.2016 г. ас.д-р Христо Георгиев Найденов е избран(а) за Главен асистент
От 01.07.2016 г. ас. д-р Деян Русков Карагогов е избран(а) за Главен асистент
От 01.07.2016 г. д-р Тодор Генков Овчаров е избран(а) за Главен асистент
От 30.06.2016 г. ас. д-р Мария Йорданова Врачовска е избран(а) за Главен асистент
От 29.06.2016 г. ас. д-р Магдалена Димитрова Ганчева е избран(а) за Главен асистент
От 29.06.2016 г. ас. д-р Боряна Емилиянова Михайлова е избран(а) за Главен асистент
От 29.06.2016 г. ас. д-р Димка Димитрова Николова-Иванова е избран(а) за Главен асистент
От 29.06.2016 г. ас. д-р Иван Ангелов Димитров е избран(а) за Главен асистент
От 29.06.2016 г. ас.д-р Вакрилен Петков Кильовски е избран(а) за Главен асистент
От 29.06.2016 г. ас. д-р Емилия Георгиева Авгинова-Николова е избран(а) за Главен асистент
От 29.06.2016 г. ас. д-р Румен Пенчев Рикевски е избран(а) за Главен асистент
От 29.06.2016 г. ас. д-р Тодор Енчев Тодоров е избран(а) за Главен асистент
От 28.06.2016 г. на Катя Кирилова Маринова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 24.06.2016 г. на доц. д-р Райна Борисова Николова е присъдена научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ
От 24.06.2016 г. на Светлозар Радев Кабаиванов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 24.06.2016 г. ас. д-р Христо Атанасов Орманджиев е избран(а) за Главен асистент
От 20.06.2016 г. на Силвия Атанасова Великова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 14.06.2016 г. на Стефан Николов Гостилов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 10.06.2016 г. на Бойка Георгиева Недева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 08.06.2016 г. на Олга Стефанова Стоянова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 08.06.2016 г. на Борислав Спиридонов Борисов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 08.06.2016 г. гл. ас. д-р Мая Йорданова Русева е избран(а) за Доцент
От 01.06.2016 г. доц. д-р Николай Станев Проданов е избран(а) за Професор
От 31.05.2016 г. на Христо Георгиев Найденов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 27.05.2016 г. на Русин Асенов Коцев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 27.05.2016 г. на Нина Миткова Пановска е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 25.05.2016 г. гл. ас. д-р Любомир Янакиев Христов е избран(а) за Доцент
От 20.05.2016 г. на Хатче Тахирова Кедова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 19.05.2016 г. на Невена Стилиянова Неделчева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 19.05.2016 г. на Павлин Стоянов Атанасов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 19.05.2016 г. на Емилия Георгиева Авгинова-Николова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 19.05.2016 г. на Румен Пенчев Рикевски е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 19.05.2016 г. на проф. д-р Антоанета Ангелова Анчева е присъдена научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ
От 18.05.2016 г. доц. д.п.н. Мариана Гатева Мандева е избран(а) за Професор
От 18.05.2016 г. доц. д.ф.н. Христо Петров Манолакев е избран(а) за Професор
От 18.05.2016 г. доц. д-р Людмила Цанкова Иванова е избран(а) за Професор
От 18.05.2016 г. гл.ас. д-р Верка Сашева Иванова е избран(а) за Доцент
От 18.05.2016 г. гл.ас. д-р Владислав Владков Маринов е избран(а) за Доцент
От 14.05.2016 г. гл. ас. д-р Добрин Кирилов Добрев е избран(а) за Доцент
От 14.05.2016 г. гл. ас. д-р Десислава Георгиева Вараджакова е избран(а) за Доцент
От 14.05.2016 г. доц. д-р Елена Атанасова Бораджиева е избран(а) за Професор
От 13.05.2016 г. на доц. д-р Георги Иванов Митов е присъдена научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ
От 10.05.2016 г. на Мая Борисова Чипева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 10.05.2016 г. на Боряна Емилиянова Михайлова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 09.05.2016 г. на Ваня Илиева Кильовска е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 09.05.2016 г. на Димка Димитрова Николова-Иванова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 25.04.2016 г. на доц. д-р Нели Любенова Колева е присъдена научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ
От 22.04.2016 г. на Мариан Недков Ангелов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 18.04.2016 г. на Венелин Петков Бараков е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 18.04.2016 г. доц. д-р Димитър Михайлов Иванов е избран(а) за Професор
От 18.04.2016 г. гл. ас. д-р Невена Маринова Гавазова е избран(а) за Доцент
От 15.04.2016 г. на Мариела Иванова Некова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 14.04.2016 г. на Евдокия Николаева Стефанова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 13.04.2016 г. доц. д.н. Олег Димитров Асенов е избран(а) за Професор
От 13.04.2016 г. доц. д-р Димитър Петков Цветков е избран(а) за Професор
От 12.04.2016 г. гл. ас. д-р Мирослава Маринова Петкова е избран(а) за Доцент
От 11.04.2016 г. на Милен Петков Джановски е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 31.03.2016 г. на Магдалена Димитрова Ганчева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 28.03.2016 г. на доц. д-р Марияна Николаева Булева-Петрова е присъдена научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ
От 25.03.2016 г. на Красимира Стефанова Петрова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 25.03.2016 г. на Деляна Христова Чуховска е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 24.03.2016 г. на Агим Реджепи е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 24.03.2016 г. на Тодор Георгиев Ламбов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 23.03.2016 г. на Николай Георгиев Коев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 18.03.2016 г. ас. д-р Мариета Иванова Конова е избран(а) за Главен асистент
От 15.03.2016 г. на Пламена Ванева Пенчева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 12.03.2016 г. д-р Силвия Петева Коева е избран(а) за Главен асистент
От 12.03.2016 г. ас. д-р Ралица Дечкова Демиркова е избран(а) за Главен асистент
От 11.03.2016 г. на Боянка Маринова Димитрова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 10.03.2016 г. на Мария Петрова Петрова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 10.03.2016 г. на Милена Иванова Обретенова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 07.03.2016 г. на Тодор Енчев Тодоров е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 02.03.2016 г. на Даринка Христова Костадинова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 02.03.2016 г. на Дияна Иванова Димитрова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 26.02.2016 г. на Тодор Ангелов Димов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 25.02.2016 г. на Вакрилен Петков Кильовски е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 25.02.2016 г. ас. д-р Милен Стефанов Видиновски е избран(а) за Главен асистент
От 25.02.2016 г. д-р Мариела Петкова Тодорова-Колева е избран(а) за Главен асистент
От 24.02.2016 г. ас.д-р Изабела Георгиева Чакърова-Димитрова е избран(а) за Главен асистент
От 24.02.2016 г. на Иван Ангелов Димитров е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 19.02.2016 г. на Чавдар Костадинов Ангелов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 19.02.2016 г. на Деян Русков Карагогов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 18.02.2016 г. на Мария Иванова Иванова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 17.02.2016 г. д-р Деница Василева Узунова е избран(а) за Главен асистент
От 17.02.2016 г. д-р Силвия Ангелова Върбанова е избран(а) за Главен асистент
От 17.02.2016 г. д-р Гергана Виолетова Маркова е избран(а) за Главен асистент
От 17.02.2016 г. ас. д-р Теодор Ангелов Калушков е избран(а) за Главен асистент
От 17.02.2016 г. ас. д-р Венелин Симеонов Монев е избран(а) за Главен асистент
От 16.02.2016 г. на Тодор Генков Овчаров е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 15.02.2016 г. на Иван Георгиев Узунов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 12.02.2016 г. на Десислава Стефанова Рангелова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 12.02.2016 г. на Илия Желязков Вълев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 06.02.2016 г. на Георги Светлинов Шипковенски е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 05.02.2016 г. на проф. д-р Цветан Георгиев Сивков е присъдена научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ
От 18.12.2015 г. на Нели Димитрова Маданска е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 11.12.2015 г. на Христо Атанасов Орманджиев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 11.12.2015 г. на Николай Станев Проданов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 08.10.2015 г. на Славина Русева Русева-Стефанова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 07.10.2015 г. на Станислав Костов Иванов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 07.10.2015 г. на Николай Тодоров Атанасов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 03.10.2015 г. на Теодор Ангелов Калушков е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 03.10.2015 г. на Васил Бранков Милев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 01.10.2015 г. на Мартин Йорданов Димитров е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 30.09.2015 г. доц. д-р Ивелин Аргиров Иванов е избран(а) за Професор
От 30.09.2015 г. доц. д-р Валентин Атанасов Спиридонов е избран(а) за Професор
От 29.09.2015 г. гл.ас.д-р Нина Милкова Гевренова е избран(а) за Доцент
От 29.09.2015 г. доц.д-р Пламен Веселинов Киров е избран(а) за Професор
От 24.09.2015 г. доц. д.пс.н. Красимира Петрова Колева-Минева е избран(а) за Професор
От 24.09.2015 г. доц. д-р Ели Милчева Василева (Сярова) е избран(а) за Професор
От 23.09.2015 г. гл. ас. д-р Боряна Стойнова Здравкова е избран(а) за Доцент
От 23.09.2015 г. гл.ас.д-р Тодор Йорданов Тодоров е избран(а) за Доцент
От 23.09.2015 г. гл.ас.д-р Маринета Георгиева Млячкова е избран(а) за Доцент
От 23.09.2015 г. доц.д-р Маринела Великова Михова е избран(а) за Професор
От 23.09.2015 г. доц. дпн Анелия Цакова Гърбачева е избран(а) за Професор
От 23.09.2015 г. доц. дпн Венка Петрова Кутева-Цветкова е избран(а) за Професор
От 23.09.2015 г. доц. д-р Галя Йорданова Бонева е избран(а) за Професор
От 23.09.2015 г. доц. д-р Радка Колева Гайдова е избран(а) за Професор
От 23.09.2015 г. доц.д-р Милко Дамянов Такев е избран(а) за Професор
От 23.09.2015 г. доц. д-р Емилия Стойчева Тодорова е избран(а) за Професор
От 23.09.2015 г. доц. д-р Мирослав Николов Гълъбов е избран(а) за Професор
От 18.09.2015 г. на Петя Веселинова Марчева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 14.09.2015 г. на Даниела Анчева Анчева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 11.09.2015 г. на Севим Скендер Куртчу е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 10.09.2015 г. доц. д-р Валентина Цветанова Бонджолова е избран(а) за Професор
От 10.09.2015 г. доц. д.ф.н. Пенка Стоянова Бурова е избран(а) за Професор
От 10.09.2015 г. гл.ас.д-р Валерия Живова Тодорова е избран(а) за Доцент
От 10.09.2015 г. гл. ас. д-р Даниела Божидарова Константинова е избран(а) за Доцент
От 10.09.2015 г. д-р Иво Стефанов Инджов е избран(а) за Доцент
От 04.09.2015 г. на Наталия Розенова Любенова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 04.09.2015 г. на Любен Богданов Петров е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 29.08.2015 г. на Гергана Виолетова Маркова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 27.07.2015 г. на Милен Стефанов Видиновски е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 24.07.2015 г. на Венцислав Младенов Везиров е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 17.07.2015 г. на доц. д-р Апостол Живков Делипапазов е присъдена научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ
От 15.07.2015 г. на Мария Йорданова Врачовска е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 13.07.2015 г. на Илияна Димитрова Димитрова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 09.07.2015 г. на Илиян Лалев Лалев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 08.07.2015 г. д-р Мая Василева Ангелова-Анастасова е избран(а) за Главен асистент
От 08.07.2015 г. ас. д-р Илияна Димитрова Ганчева е избран(а) за Главен асистент
От 02.07.2015 г. д-р Калина Йорданова Иванова е избран(а) за Главен асистент
От 02.07.2015 г. ас. д-р Николай Антонов Иванов е избран(а) за Главен асистент
От 02.07.2015 г. ас. д-р Красимира Борисова Друмева е избран(а) за Главен асистент
От 01.07.2015 г. д-р Цвета Тодорова Маркова е избран(а) за Доцент
От 29.06.2015 г. на доц. д-р Елеонора Михайлова Милева е присъдена научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ
От 26.06.2015 г. на Веселин Николаев Колев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 26.06.2015 г. на Мариета Иванова Конова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 26.06.2015 г. на Ива Николова Шишкова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 26.06.2015 г. на проф. д-р Георги Стефанов Иванов е присъдена научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ
От 25.06.2015 г. на Павел Пламенов Петров е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 24.06.2015 г. на Ралица Дечкова Демиркова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 23.06.2015 г. на Светла Борисова Йорданова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 22.06.2015 г. на доц. д-р Теодора Михайлова Давидова е присъдена научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ
От 19.06.2015 г. на Стоянка Димитрова Мицева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 12.06.2015 г. на Светлин Росенов Стоянов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 12.06.2015 г. на Силвия Петева Коева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
 
От 11.06.2015 г. на Жаклин Михайлова Харалампиева-Павлова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 01.06.2015 г. на Венелин Симеонов Монев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 28.05.2015 г. на Борислав Венциславов Илиев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 22.05.2015 г. на Силвия Ангелова Върбанова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 21.05.2015 г. гл.ас.д-р Пресиян Светозаров Бургов е избран(а) за Доцент
От 21.05.2015 г. на доц. д-р Богдана Йорданова Тодорова е присъдена научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ
От 18.05.2015 г. доц.д-р Жулиета Иванова Савова е избран(а) за Професор
От 15.05.2015 г. на доц. д-р Анна Тихомирова Божкова е присъдена научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ
От 15.05.2015 г. на Валентин Здравков Кисьов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 14.05.2015 г. на Емил Досев Александров е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 14.05.2015 г. доц.дфн Маргрета Любомирова Григорова е избран(а) за Професор
От 14.05.2015 г. гл.ас.д-р Янка Илиева Коева е избран(а) за Доцент
От 14.05.2015 г. гл.ас.д-р Радка Тодорова Василева е избран(а) за Доцент
От 12.05.2015 г. на Едмонд Бичоку е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 08.05.2015 г. на проф. д-р Пенчо Стоянов Пенчев е присъдена научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ
От 04.05.2015 г. гл.ас.д-р Николай Ангелов Кънев е избран(а) за Доцент
От 04.05.2015 г. доц.д-р Андрей Димов Андреев е избран(а) за Професор
От 30.04.2015 г. гл.ас.д-р Иво Ангелов Дочков е избран(а) за Доцент
От 24.04.2015 г. на Благой Христов Златанов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 23.04.2015 г. на Изабела Георгиева Чакърова-Димитрова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 20.04.2015 г. гл.ас.д-р Марина Теофилова Теофилова е избран(а) за Доцент
От 20.04.2015 г. д-р Стефан Димитров Серезлиев е избран(а) за Доцент
От 16.04.2015 г. на Ваня Георгиева Кашукеева-Нушева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 15.04.2015 г. доц.д-р Димитринка Георгиева Цонкова е избран(а) за Професор
От 15.04.2015 г. гл. ас. д-р Светослав Стефанов Стефанов е избран(а) за Доцент
От 15.04.2015 г. на Красимира Борисова Друмева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 15.04.2015 г. гл.ас. д-р Доника Веселинова Вълчева е избран(а) за Доцент
От 01.04.2015 г. гл. ас. д-р Искра Генчева Мандова-Стоянова е избран(а) за Доцент
От 01.04.2015 г. гл.ас.д-р Георги Стоянов Белогашев е избран(а) за Доцент
От 31.03.2015 г. на Игор Юриев Лазаренко е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 30.03.2015 г. на доц. д-р Христо Петров Манолакев е присъдена научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ
От 27.03.2015 г. на Даниел Веселинов Йорданов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 20.03.2015 г. на Георги Петров Георгиев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 13.03.2015 г. гл.ас.д-р Владимир Димитров Аврамов е избран(а) за Доцент
От 04.03.2015 г. д-р Велин Димитров Петров е избран(а) за Главен асистент
От 24.02.2015 г. ас.д-р Стефания Иванова Беломъжева-Димитрова е избран(а) за Главен асистент
От 23.02.2015 г. на Вася Георгиева Мандикова-Иванова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 23.02.2015 г. на Ана Борисова Ганева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 16.02.2015 г. д-р Петя Йорданова Бялмаркова е избран(а) за Главен асистент
От 16.02.2015 г. на Димитър Колев Златев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 13.02.2015 г. на проф. д-р Борис Владимиров Велчев е присъдена научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ
От 05.02.2015 г. на Асен Борисов Атанасов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 28.01.2015 г. на Виктория Гочева Кънева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 22.01.2015 г. на Любомир Атанасов Кръстев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 16.01.2015 г. на доц. д-р Виолета Русева Иванова е присъдена научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ
От 16.01.2015 г. на Момчил Маринов Кънчев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 07.01.2015 г. на доц. д-р Мариана Гатева Мандева е присъдена научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ
От 06.01.2015 г. на гл. ас. Мартина Маринова Караиванова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 22.12.2014 г. на Стоян Христов Денев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 19.12.2014 г. на Теодора Ангелова Тодорова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 19.12.2014 г. на гл. ас. Невена Георгиева Стоянова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 18.12.2014 г. на гл. ас. Светла Христова Глушкова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 18.12.2014 г. на Анелия Спасова Рангелова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 18.12.2014 г. на Галина Цветкова Цветкова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 18.12.2014 г. на гл. ас. Димо Милев Милев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 18.12.2014 г. на Атанас Димитров Тотляков е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 17.12.2014 г. на Иван Иванов Думиника е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 15.12.2014 г. на Илияна Димитрова Ганчева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 15.12.2014 г. на Петя Миткова Славчева-Хинкова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 10.12.2014 г. на Валентина Григорова Седефчева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 04.12.2014 г. на Маринела Николаева Петрова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
 
От 01.12.2014 г. на гл. ас. Маринета Георгиева Млячкова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 29.11.2014 г. на гл. ас. Стефан Димитров Калчев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 29.11.2014 г. на гл. ас. Милена Емилова Стефанова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 27.11.2014 г. на Кирил Иванов Бозов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 27.11.2014 г. на Николай Иванов Желев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 12.11.2014 г. доц. д-р Ценка Николова Иванова е избран(а) за Професор
От 03.11.2014 г. на Добромир Руменов Димитров е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 29.10.2014 г. доц. д-р Анастасия Ничева Петрова е избран(а) за Професор
От 29.10.2014 г. гл. ас. д-р Наталия Димитрова Няголова е избран(а) за Доцент
От 24.10.2014 г. на доц. д-р Анелия Цакова Гърбачева е присъдена научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ
От 24.10.2014 г. на Мария Николаева Христова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 08.10.2014 г. на Маргарита Красимирова Христова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 04.10.2014 г. на доц. д-р Олег Димитров Асенов е присъдена научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ
От 03.10.2014 г. на Жулиета Василева Гюлева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 02.10.2014 г. доц. днк Маргарита Николова Карамихова е избран(а) за Професор
От 02.10.2014 г. доц. д-р Мария Иванова Иванова е избран(а) за Професор
От 02.10.2014 г. доц.д-р Румен Христов Янков е избран(а) за Професор
От 02.10.2014 г. гл.ас.д-р Петя Димитрова Събева е избран(а) за Доцент
От 02.10.2014 г. гл.ас.д-р Гергана Йорданова Георгиева е избран(а) за Доцент
От 30.09.2014 г. на Нели Иванова Николова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 29.09.2014 г. на Лъчезар Иванов Лазаров е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 25.09.2014 г. доц. д-р Даниела Христова Тасевска е избран(а) за Професор
От 25.09.2014 г. гл.ас.д-р Христо Василев Христов е избран(а) за Доцент
От 25.09.2014 г. гл. ас. д-р Росен Димитров Рачев е избран(а) за Доцент
От 24.09.2014 г. доц. дн Антония Тонева Кръстева е избран(а) за Професор
От 20.09.2014 г. на Тихомир Стефанов Стефанов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 18.09.2014 г. на Асен Петков Велчев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 15.09.2014 г. доц. д.ик.н. Мария Минкова Павлова е избран(а) за Професор
От 15.09.2014 г. гл. ас. д-р Ваня Денчева Цонкова е избран(а) за Доцент
От 15.09.2014 г. гл. ас. д-р Ивалинка Петкова Пенчева е избран(а) за Доцент
От 30.08.2014 г. на Петя Йорданова Бялмаркова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 18.07.2014 г. на Владимир Димитров Аврамов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 18.07.2014 г. ас. д-р Павлина Стефанова Рибарова е избран(а) за Главен асистент
От 15.07.2014 г. на Мемиш Сюлейман Мердан е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 07.07.2014 г. на проф. Радко Василев Спасов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 30.06.2014 г. на Георги Димитров Давидов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 28.06.2014 г. на гл. ас. Николай Горчев Колев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 27.06.2014 г. на Велин Димитров Петров е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 25.06.2014 г. на Илияна Ганчева Бенина е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 20.06.2014 г. на гл. ас. Славка Георгиева Петкова-Марчевска е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 20.06.2014 г. на Недялко Христов Колев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 14.06.2014 г. на Камелия Божидарова Колева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 02.06.2014 г. гл. ас. д-р Павел Атанасов Сарафов е избран(а) за Доцент
От 02.06.2014 г. гл.ас.д-р Янка Тенева Тянкова Тодорова е избран(а) за Доцент
От 31.05.2014 г. на Ралица Любомирова Ангелова-Славова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 30.05.2014 г. на Ивелин Панайотов Ташев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 28.05.2014 г. на Веска Кирилова Димитрова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 20.05.2014 г. доц.д-р Марин Дончев Добрев е избран(а) за Професор
От 20.05.2014 г. ас.д-р Йордан Стоянов Дойков е избран(а) за Доцент
От 20.05.2014 г. гл.ас.д-р Деница Веселинова Янева е избран(а) за Доцент
От 15.05.2014 г. доц.д-р Маргарита Генова Върбанова е избран(а) за Професор
От 15.05.2014 г. доц. д-р Красимира Йорданова Мутафова е избран(а) за Професор
От 15.05.2014 г. гл. ас. д-р Николай Пенчев Николов е избран(а) за Доцент
От 13.05.2014 г. доц. д-р Марийка Николова Димитрова е избран(а) за Професор
От 13.05.2014 г. доц. д-р Петър Стефанов Петров е избран(а) за Професор
От 13.05.2014 г. доц.д-р Иванка Янакиева Атанасова е избран(а) за Професор
От 13.05.2014 г. гл.ас.д-р Петя Йорданова Караиванова е избран(а) за Доцент
От 13.05.2014 г. гл.ас.д-р Ния Иванова Радева е избран(а) за Доцент
От 13.05.2014 г. на Веселина Йорданова Антонова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 10.05.2014 г. на Христофор Иванов Иванов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 07.05.2014 г. доц.д-р Розалия Йорданова Кузманова-Карталова е избран(а) за Професор
От 30.04.2014 г. доц. д-р Борис Донев Борисов е избран(а) за Професор
От 30.04.2014 г. гл.ас.д-р Виолета Петрова Георгиева е избран(а) за Доцент
От 30.04.2014 г. гл. ас. д-р Димитър Трифонов Симеонов е избран(а) за Доцент
От 25.04.2014 г. на доц.д-р Венка Петрова Кутева-Цветкова е присъдена научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ
От 24.04.2014 г. доц.д-р Здравко Русев Иванов е избран(а) за Професор
От 14.04.2014 г. гл. ас. д-р Олег Ангелов Александров е избран(а) за Доцент
От 14.04.2014 г. гл. ас. д-р Елена Костова Кънчева е избран(а) за Доцент
От 10.04.2014 г. на Радостин Мирославов Морфов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 10.04.2014 г. доц.д-р Тихомир Стефанов Трифонов е избран(а) за Професор
От 10.04.2014 г. доц.д-р Елена Иванова Георгиева е избран(а) за Професор
От 04.04.2014 г. на Стефания Иванова Беломъжева-Димитрова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 01.04.2014 г. ас.д-р Николай Хрисимов Николов е избран(а) за Главен асистент
От 31.03.2014 г. на Иван Димитров Църов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 26.03.2014 г. на Юлия Йорданова Симеонова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 26.03.2014 г. на доц. д-р Маргрета Любомирова Григорова е присъдена научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ
От 25.03.2014 г. на Валерия Живова Тодорова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 19.03.2014 г. на доц. д-р Мариана Минчева Гърмидолова е присъдена научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ
От 17.03.2014 г. гл.ас.д-р Стела Йорданова Стоянова е избран(а) за Доцент
От 27.02.2014 г. на доц. д-р Пенка Стоянова Бурова е присъдена научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ
От 25.02.2014 г. на Дончо Стоянов Донев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 24.02.2014 г. ас.д-р Фани Еминова Маздрашка-Михова е избран(а) за Главен асистент
От 21.02.2014 г. на Магдалена Илчева Илева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 21.02.2014 г. на Лилия Цветанова Лозанова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 20.02.2014 г. на Силвия Иванова Тодорова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 10.02.2014 г. на Пело Михайлов Михайлов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 07.02.2014 г. на Димитър Николов Николов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 20.12.2013 г. на Огнян Любомиров Велев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 12.12.2013 г. на Петя Цонева Иванова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 04.11.2013 г. на Павлина Стефанова Рибарова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 18.10.2013 г. доц. д-р Кирил Йорданов Кабакчиев е избран(а) за Професор
От 18.10.2013 г. доц.д-р Иван Михайлов Тодоров е избран(а) за Професор
От 18.10.2013 г. доц., д.изк. Елена Василева Попова е избран(а) за Професор
От 18.10.2013 г. гл.ас.д-р Даниела Стефанова Петкова е избран(а) за Доцент
От 18.10.2013 г. гл.ас.д-р Ангелина Мирославова Марковска е избран(а) за Доцент
От 14.10.2013 г. на Атанаска Иванова Стамболийска е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 04.10.2013 г. на Мая Василева Ангелова-Анастасова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 30.09.2013 г. на Александър Василев Кръстев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 20.09.2013 г. гл.ас.д-р Бинка Георгиева Караиванова е избран(а) за Доцент
От 20.09.2013 г. гл.ас.д-р Емилиян Георгиев Петков е избран(а) за Доцент
От 20.09.2013 г. гл.ас.д-р Анка Тодорова Игнатова е избран(а) за Доцент
От 20.09.2013 г. гл. ас. д-р Лора Дончева Григорова е избран(а) за Доцент
От 20.09.2013 г. гл. ас. д-р Маринела Николова Агаларева е избран(а) за Доцент
От 20.09.2013 г. гл.ас.д-р Пламен Илиев Парашкевов е избран(а) за Доцент
От 17.09.2013 г. на доц. д-р Маргарита Николова Карамихова е присъдена научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ
От 14.09.2013 г. на Райна Стоянова Петрова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 13.09.2013 г. доц. д-р Николина Славчева Бурнева е избран(а) за Професор
От 13.09.2013 г. доц. дфн Владимир Едуардо Сабоурин-Дренска е избран(а) за Професор
От 13.09.2013 г. доц.д-р Даниела Тодорова Йорданова е избран(а) за Професор
От 13.09.2013 г. гл.ас.д-р Катя Симеонова Николова е избран(а) за Доцент
От 12.09.2013 г. на Йордан Генчев Габровски е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 12.09.2013 г. доц. д-р Багрелия Борисова Събчева е избран(а) за Професор
От 05.09.2013 г. на Ася Кръстева Църова-Василева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 04.07.2013 г. д-р Смилен Иванов Марков е избран(а) за Главен асистент
От 04.07.2013 г. д-р Мартин Викторов Дойков е избран(а) за Главен асистент
От 02.07.2013 г. на Ваня Антонова Цолова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 28.06.2013 г. на гл. ас. Милена Иванова Иванова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 28.06.2013 г. на Мария Иванова Костова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 27.06.2013 г. д-р Анна Маринова Иванова е избран(а) за Главен асистент
От 26.06.2013 г. д-р Невена Маринова Гавазова е избран(а) за Главен асистент
От 07.06.2013 г. на Мария Иванова Христова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 05.06.2013 г. на гл.ас. Павел Стефанов Петков е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 03.06.2013 г. доц.д-р Виолета Маринова Маринова е избран(а) за Професор
От 30.05.2013 г. на гл. ас. Мирослава Маринова Петкова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 29.05.2013 г. гл.ас.д-р Пепа Петрова Лунгарова е избран(а) за Доцент
От 27.05.2013 г. на Светослав Стефанов Стефанов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 17.05.2013 г. доц.д-р Даринка Ненчева Гълъбова е избран(а) за Професор
От 15.05.2013 г. доц. д-р Тодор Дончев Моллов е избран(а) за Професор
От 15.05.2013 г. доц.д-р Дафинка Иванова Генова е избран(а) за Професор
От 15.05.2013 г. доц.д-р Людмила Константинова Костова е избран(а) за Професор
От 14.05.2013 г. доц. д-р Тодор Димитров Минев е избран(а) за Професор
От 14.05.2013 г. гл.ас.д-р Стоянка Любомирова Георгиева-Лазарова е избран(а) за Доцент
От 09.05.2013 г. гл. ас. д-р Магдалена Маринова Легкоступ е избран(а) за Доцент
От 09.05.2013 г. гл.ас.д-р Иванка Минчева Георгиева е избран(а) за Доцент
От 09.05.2013 г. гл.ас.д-р Ивайло Петров Дончев е избран(а) за Доцент
От 09.05.2013 г. гл. ас. д-р Марияна Иванова Николова е избран(а) за Доцент
От 29.04.2013 г. доц. д-р Петко Стефанов Петков е избран(а) за Професор
От 22.04.2013 г. гл.ас.д-р Пенка Тодорова Кънева е избран(а) за Доцент
От 22.04.2013 г. гл.ас.д-р Весела Белчева Белчева е избран(а) за Доцент
От 22.04.2013 г. гл. ас. д-р Живка Василева Радева е избран(а) за Доцент
От 22.04.2013 г. гл. ас. д-р Соня Георгиева Будева е избран(а) за Доцент
От 22.04.2013 г. гл.ас.д-р Недко Ганчев Минчев е избран(а) за Доцент
От 22.04.2013 г. гл.ас.д-р Петя Иванова Петрова е избран(а) за Доцент
От 22.04.2013 г. доц. дфн Николай Стойчев Димитров е избран(а) за Професор
От 22.04.2013 г. доц.д-р Елена Колева Налбантова е избран(а) за Професор
От 20.04.2013 г. на Доц. д-р Мария Минкова Павлова е присъдена научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ
От 19.04.2013 г. на Диляна Любенова Гаджева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 18.04.2013 г. на Николай Хрисимов Николов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 15.04.2013 г. гл. ас. д-р Николай Георгиев Гюлчев е избран(а) за Доцент
От 15.04.2013 г. доц. дфн Мариета Георгиева Ботева е избран(а) за Професор
От 12.04.2013 г. на гл. ас. Боряна Стойнова Здравкова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 05.04.2013 г. на гл. ас. Искра Генчева Мандова-Стоянова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 19.03.2013 г. д-р Георги Иванов Василев е избран(а) за Главен асистент
От 16.03.2013 г. на Владимир Йорданов Йотов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 22.02.2013 г. д-р Таня Йорданова Джанфезова е избран(а) за Главен асистент
От 19.02.2013 г. д-р Красимир Христакиев Христакиев е избран(а) за Главен асистент
От 19.02.2013 г. д-р Милен Иванов Маринов е избран(а) за Главен асистент
От 18.02.2013 г. д-р Тодор Йорданов Тодоров е избран(а) за Главен асистент
От 08.02.2013 г. на проф. д-р Сава Йорданов Василев е присъдена научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ
От 25.01.2013 г. на Лидия Николова Колева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 18.01.2013 г. на Лидия Николова Колева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 18.01.2013 г. на гл. ас. Петя Димитрова Събева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 15.12.2012 г. на гл. ас. Ивалинка Петкова Пенчева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 23.11.2012 г. доц.д-р Нено Стоянов Димов е избран(а) за Професор
От 12.11.2012 г. на Виолета Петрова Георгиева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 23.10.2012 г. на Николаос Аргирис Мердзимекис е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 22.10.2012 г. гл.ас.д-р Илиана Павлова Колева е избран(а) за Доцент
От 22.10.2012 г. доц. д-р Лиляна Михайлова Цонева е избран(а) за Професор
От 22.10.2012 г. доц.д-р Антония Веселинова Велкова-Гайдаржиева е избран(а) за Професор
От 22.10.2012 г. на Мариана Петрова Минкова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 19.10.2012 г. на Ивана Веселинова Колева-Стоянова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 19.10.2012 г. гл. ас. д-р Велислава Атанасова Чавдарова е избран(а) за Доцент
От 19.10.2012 г. доц. д-р Христо Илиев Бонджолов е избран(а) за Професор
От 17.10.2012 г. на Светлана Димитрова Атанасова-Дивитакова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 15.10.2012 г. на Павлин Стоянов Чаушев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 12.10.2012 г. гл.ас.д-р Любомира Симеонова Попова е избран(а) за Доцент
От 12.10.2012 г. на Димитър Трифонов Симеонов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 11.10.2012 г. доц.д-р Венелин Костов Грудков е избран(а) за Професор
От 09.10.2012 г. доц. д-р Пламен Христов Павлов е избран(а) за Професор
От 09.10.2012 г. доц.д-р Иван Гатев Марков е избран(а) за Професор
От 09.10.2012 г. гл.ас.д-р Симеон Атанасов Симеонов е избран(а) за Доцент
От 05.10.2012 г. на Миглена Пламенова Велчева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 05.10.2012 г. на Георги Иванов Василев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 26.09.2012 г. гл.ас.д-р Владимир Николаев Владов е избран(а) за Доцент
От 20.09.2012 г. гл.ас.д-р Цветанка Любомирова Георгиева-Трифонова е избран(а) за Доцент
От 20.09.2012 г. гл. ас. д-р Николай Иванов Чолаков е избран(а) за Доцент
От 20.09.2012 г. гл.ас.д-р Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова е избран(а) за Доцент
От 18.09.2012 г. гл.ас.д-р Бояна Боянова Димитрова е избран(а) за Доцент
От 18.09.2012 г. гл.ас.д-р Милена Христова Йоргова е избран(а) за Доцент
От 18.09.2012 г. гл. ас. д-р Милена Величкова Алексиева е избран(а) за Доцент
От 18.09.2012 г. гл.ас.д-р Юлия Йорданова Пулова е избран(а) за Доцент
От 18.09.2012 г. доц.д-р Димитър Петров Аркадиев е избран(а) за Професор
От 18.09.2012 г. доц.д-р Победа Василева Луканова е избран(а) за Професор
От 18.09.2012 г. доц.д-р Радка Белчева Илева-Филкова е избран(а) за Професор
От 12.09.2012 г. на Добрина Василева Топалова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 04.09.2012 г. на Мартин Викторов Дойков е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 16.07.2012 г. д-р Татяна Стефанова Астарджиева е избран(а) за Главен асистент
От 16.07.2012 г. д-р Стела Валериева Георгиева е избран(а) за Главен асистент
От 13.07.2012 г. ас.д-р Павлин Петров Събев е избран(а) за Главен асистент
От 11.07.2012 г. гл.ас.д-р Георги Иванов Митов е избран(а) за Доцент
От 28.06.2012 г. гл.ас.д-р Раки Васил Бело е избран(а) за Доцент
От 27.06.2012 г. на доц. д-р Антония Тонева Кръстева е присъдена научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ
От 26.06.2012 г. на доц. д-р Елена Василева Попова е присъдена научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ
От 22.06.2012 г. на Татяна Миткова Димитрова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 15.06.2012 г. на доц. д-р Николай Стойчев Димитров е присъдена научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ
От 15.06.2012 г. на доц. д-р Красимира Петрова Колева-Минева е присъдена научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ
От 11.06.2012 г. гл.ас.д-р Нина Иванова Начева-Маркова е избран(а) за Доцент
От 11.06.2012 г. гл.ас.д-р Илияна Иванова Николова е избран(а) за Доцент
От 11.06.2012 г. доц. д-р Веселина Василева Петрова е избран(а) за Професор
От 08.06.2012 г. на гл. ас. Стоян Иванов Бъчваров е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 05.06.2012 г. на Мария Иванова Делибалтова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 31.05.2012 г. гл.ас.д-р Людмил Мартинов Малев е избран(а) за Доцент
От 23.05.2012 г. доц.дфн Иван Герасимов Станков е избран(а) за Професор
От 23.05.2012 г. гл. ас. д-р Димитър Михайлов Иванов е избран(а) за Доцент
От 23.05.2012 г. гл.ас.д-р Александър Маринов Ковачев е избран(а) за Доцент
От 23.05.2012 г. доц. д-р Пенка Георгиева Радева е избран(а) за Професор
От 23.05.2012 г. доц. д-р Иванка Иванова Дончева е избран(а) за Професор
От 23.05.2012 г. доц. д-р Гочо Недев Гочев е избран(а) за Професор
От 21.05.2012 г. доц. д-р Вихрен Янакиев Бузов е избран(а) за Професор
От 18.05.2012 г. доц. д-р Георги Николов Георгиев е избран(а) за Професор
От 18.05.2012 г. доц.дмн Стефка Христова Буюклиева е избран(а) за Професор
От 18.05.2012 г. гл.ас.д-р Златко Георгиев Върбанов е избран(а) за Доцент
От 16.05.2012 г. доц.д-р Маргарита Йорданова Пешева е избран(а) за Професор
От 16.05.2012 г. доц.д-р Лъчезар Георгиев Георгиев е избран(а) за Професор
От 16.05.2012 г. доц. д-р Павлин Иванов Иванов е избран(а) за Професор
От 16.05.2012 г. доц.д-р Антон Веселинов Гецов е избран(а) за Професор
От 08.05.2012 г. на Светла Атанасова Атанасова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 02.05.2012 г. доц.д-р Стела Малчева Дерменджиева е избран(а) за Професор
От 27.04.2012 г. доц. д-р Пенчо Стоянов Пенчев е избран(а) за Професор
От 27.04.2012 г. д-р Снежина Величкова Врангова-Петкова е избран(а) за Главен асистент
От 24.04.2012 г. на гл. ас. Галина Петрова Казакова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 12.04.2012 г. доц. д-р Маргарита Кръстева Тодорова е избран(а) за Професор
От 12.04.2012 г. д-р Росен Йорданов Русев е избран(а) за Доцент
От 12.04.2012 г. д-р Горан Владимиров Стойковски е избран(а) за Главен асистент
От 12.04.2012 г. д-р Илияна Иванова Димитрова е избран(а) за Главен асистент
От 12.04.2012 г. д-р Светла Николова Минкова е избран(а) за Главен асистент
От 06.04.2012 г. на Миглена Георгиева Петкова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 28.03.2012 г. на Теменуга Георгиева Върбанова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 24.03.2012 г. на доц. д-р Мариета Георгиева Ботева е присъдена научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ
От 20.03.2012 г. на Красимир Христакиев Христакиев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 16.03.2012 г. на Красимир Димитров Йорданов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 16.03.2012 г. на гл. ас. Йордан Стефанов Баланов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 16.03.2012 г. на Антоанета Иванова Даскалова-Янкова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 02.03.2012 г. на Петя Трифонова Пенева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 17.02.2012 г. на Хараламбос Фосиас е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 08.02.2012 г. на Иво Николов Стамболийски е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 02.02.2012 г. гл.ас.д-р Милена Емилова Моцинова-Бръчкова е избран(а) за Доцент
От 23.01.2012 г. на гл. ас. Нели Христова Пейчева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 23.12.2011 г. доц.д-р Людмил Петров Иванов е избран(а) за Професор
От 19.12.2011 г. доц. д-р Красимира Александрова Йонкова е избран(а) за Професор
От 12.12.2011 г. доц. дин Калчо Костов Калчев е избран(а) за Професор
От 12.12.2011 г. гл.ас.д-р Теодора Иванова Калейнска е избран(а) за Доцент
От 12.12.2011 г. д-р Петър Никифоров Горненски е избран(а) за Доцент
От 25.11.2011 г. д-р Христина Атанасова Христова е избран(а) за Доцент
От 21.11.2011 г. доц. д-р Кирил Йовчев Цанков е избран(а) за Професор
От 21.11.2011 г. доц. дфн Живка Стефанова Колева - Златева е избран(а) за Професор
От 21.11.2011 г. доц. д-р Сава Йорданов Василев е избран(а) за Професор
От 11.11.2011 г. на Невена Маринова Гавазова-Бонева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 04.11.2011 г. на Илонка Стефкова Иванова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 02.11.2011 г. на гл. ас. Любомир Янакиев Христов е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 02.11.2011 г. на гл.ас. Елена Костова Кънчева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 02.11.2011 г. на гл. ас. Момчил Младенов Минчев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 02.11.2011 г. на ас. Павлин Петров Събев е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 31.10.2011 г. на гл. ас. Рада Тодорова Василева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 20.10.2011 г. гл. ас. д-р Силвия Николова Александрова е избран(а) за Доцент
От 20.10.2011 г. ст.н.с. ІІ ст., д-р Маргарита Николова Карамихова е избран(а) за Доцент
От 20.10.2011 г. гл. ас. д-р Галин Богданов Петров е избран(а) за Доцент
От 20.10.2011 г. гл. ас. д-р Слави Петров Димитров е избран(а) за Доцент
От 19.10.2011 г. доц. дпн Тодор Георгиев Галунов е избран(а) за Професор
От 19.10.2011 г. доц. д-р Кирил Николов Шопов е избран(а) за Професор
От 19.10.2011 г. гл. ас. д-р Бойко Стефанов Великов е избран(а) за Доцент
От 19.10.2011 г. доц. д-р Иван Райчев Райчев е избран(а) за Професор
От 14.10.2011 г. доц. д-р Радослав Димитров Радев е избран(а) за Професор
От 14.10.2011 г. доц. д-р Мария Антонова Спасова е избран(а) за Професор
От 14.10.2011 г. гл. ас. д-р Владимир Иванов Донев е избран(а) за Доцент
От 14.10.2011 г. гл. ас. д-р Камен Димитров Димитров е избран(а) за Доцент
От 14.10.2011 г. гл.ас. д-р Полина Валентинова Венкова е избран(а) за Главен асистент
От 13.10.2011 г. гл. ас. д-р Светослав Ангелов Косев е избран(а) за Доцент
От 11.10.2011 г. на Татяна Ивановна Кара е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 10.10.2011 г. гл. ас. д-р Венцислав Статев Статев е избран(а) за Доцент
От 10.10.2011 г. доц. дикн Карим Фахир Наама е избран(а) за Професор
От 10.10.2011 г. доц. дсн Начко Цветанов Радев е избран(а) за Професор
От 10.10.2011 г. гл. ас. д-р Илиян Генов Матеев е избран(а) за Доцент
От 07.10.2011 г. на Алекс Шамлу е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 26.09.2011 г. доц. дин Милко Стоянов Палангурски е избран(а) за Професор
От 21.09.2011 г. на Павлина Стефанова Върбанова е присъдена образователна научна степен ДОКТОР
От 16.09.2011 г. д-р Пресиян Светозаров Бургов е избран(а) за Главен асистент
От 13.09.2011 г. д-р Мирослава Върбанова Вътова е избран(а) за Главен асистент
От 07.09.2011 г. д-р Росен Любомиров Люцканов е избран(а) за Главен асистент
От 01.09.2011 г. д-р Георги Стоянов Белогашев е избран(а) за Главен асистент
От 15.04.2011 г. на Доника Веселинова Вълчева е присъдена образователна научна степен ДОКТОР